Acasa » Termeni și condiții

Termeni și condiții imober.ro

Termeni şi condiţii imober.ro

Data ultimei actualizari: 24 Oct 2022

1. Prevederi Generale

Termenii și Condițiile reglementează raporturile dintre Fix Media Concept S.R.L., Strada Străpungere Silvestru, nr. 32, Iași, România ("Societatea") și persoanele care utilizează ("Utilizatorul") pagina de internet www.imober.ro ("Site-ul" sau "Imober.ro") și/sau serviciile oferite de Societate prin intermediul Site-ului ("Serviciile").
Accesarea și utilizarea Site-ului inclusiv a oricărei pagini sau secțiuni componente ale acestuia, sau a oricărui Serviciu furnizat prin intermediul Imober.ro se poate face numai în conformitate cu Termenii și Conditiile, care includ Politica de Confidențialitate a Datelor si Politica privind Cookies.
Societatea furnizează sub forma bazelor de date doar premisele tehnice, prin intermediul cărora sunt transmise informațiile (anunțurile), fără a exercita nicio influență asupra conținutului anunțurilor. Este în special de subliniat că Imober.ro nu reprezintă partea contractuală care intermediază tranzacții imobiliare.
Societatea nu este implicată în relația dintre vânzător și partea interesată de achiziționare sau cumpărător, nici în calitate de intermediar, nici în calitate de parte contractuală sau reprezentant al unei părți contractuale.
Contractele negociate ca urmare a unui anunț publicat pe Imober.ro vor fi încheiate și executate fără participarea Societății.
Pentru utilizarea serviciilor, putem solicita Utilizatorului să își exprime acordul cu privire la Termeni și Condiții printr-o acțiune specifică, care are semnificația unui consimțământ neechivoc (Ex. Bifarea unei căsute specifice "Am citit și sunt de acord cu Termenii și Condițiile Site-ului").
Bifând acestă căsuță, Utilizatorul:
A) Își dă acordul, în mod exprex, să respecte toate clauzele din Termeni și Condiții, precum și orice alți Termeni și Condiții specifice aplicabile Serviciilor;
B) Ia la cunoștință de Condițiile de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal conform Politicii de Confidențialitate, care este parte integrantă din Termeni și Condiții;
Pentru a asigura respectarea condițiilor de acces și utilizare a Serviciilor, Utilizatorii trebuie să verifice la momentul fiecărei accesări a Site-ului, Termenii și Condițiile de utilizare. Chiar dacă omiteți să analizați Termenii și Condițiile, dar utilizați Imober.ro, vom considera că ați acceptat Termenii și Condițiile (inclusiv orice actualizare a acestora).
Dacă nu sunteți de acord cu prevederile din Termeni și Condiții (inclusiv orice actualizare a acestora), vă rugăm să nu utilizați, sau după caz, să încetați utilizarea Site-ului sau a Serviciilor oferite de Societate, după caz.

2. Descrierea serviciilor

În conformitate cu Termeni și Condiții, Societatea are obligația de a furniza un formular de publicare pentru anunțuri, de a verifica corectitudinea anunțurilor publicate prin intermediul formularului respectiv și de a asigura accesul la anunțurile din bazele de date ale Imober.ro prin intermediul Internetului pentru perioada de timp convenită cu Utilizatorul.
Imober.ro promovează prin diverse modalități anunțurile publicate de utilizatori, în special prin includerea acestora în alte pagini web sau în alte medii online și imprimate precum și prin publicitatea efectuată prin referiri la aceste anunțuri în diverse e-mailuri. Prin aceasta, utilizatorul consimte la traducerea anunțurilor sale în acest scop pentru medii străine.
Îndreptățirea Utilizatorilor de a utiliza pagina Imober.ro și funcțiile acesteia există numai în limitele stadiului actual al tehnologiei.
Societatea își rezervă dreptul de a restricționa temporar posibilitîțile de publicare și de accesare a anunțurilor, dacă acest lucru este necesar datorită limitelor de capacitate, în scopul menținerii siguranței și a integrității serverelor sau pentru implementarea măsurilor tehnice și dacă aceasta servește unei executări corecte și corespunzătoare, sau imbunatățite, a prestațiilor contractuale datorate (lucrări de întreținere).
În special, prin motive tehnice se înțelege că anunțurile activate nu pot fi accesate sau pot fi accesate doar limitat (erori inopinate ale sistemului).
Utilizatorii au acces gratuit la majoritatea Serviciilor Imober.ro, excepție făcând serviciul de promovare anunț pe Imober.ro. Autentificarea în cont, permite accesul la facilități suplimentare ale Imober.ro.
Alte servicii care vor fi implementate, în timp, în cadrul portalului sunt supuse acelorași condiții, în afară de cazul în care acestea nu au condiții de folosire distinct formulate.
Orice material postat pe Imober.ro de Utilizator (în orice format) poate fi supus moderării, înainte sau după publicare, în cazul în care depistăm o încălcare a Termenilor și Condițiilor.
Utilizatorul este de acord cu transmiterea anunțurilor publicate pe Imober.ro și către site-urile afiliate Fix Media Concept S.R.L. pentru a beneficia de o expunere mai mare. În acest scop Utilizatorul își dă acordul cu privire la transmiterea textului public al anunțului, a fotografiilor atașate la anunț cât și a datelor de contact publicate în anunțul respectiv.
Fix Media Concept S.R.L. nu poate controla modul în care anunțurile sunt afișate pe site-urile afiliate, dar va face eforturi în asigurarea unei expuneri cât mai mari.

3. Înregistrarea contului de Utilizator

Înregistrarea contului de Utilizator în Imober.ro este gratuită. Odată cu înregistrarea, Utilizatorul și Societatea încheie un contract având ca obiect utilizarea secțiunii publice a Imober.ro (denumit în continuare "contract de utilizare"). Un Utilizator nu are nicio pretenție pentru încheierea contractului de utilizare.
Numai persoanele juridice și persoanele fizice care dețin capacitatea deplină de exercițiu își pot crea un cont de Utilizator în Imober.ro. Pentru evitarea oricărui dubiu, Imober.ro nu este destinat minorilor, iar utilizarea, inclusiv crearea contului de Utilizator pentru aceste categorii de pesoane nu este permisă.
Societatea pune la dispoziția Utilizatorului o singură metodă de înregistrare cont: prin email. Informațiile pe care trebuie să la furnizeze un Utilizator pentru crearea contului de Utilizator trebuie să fie complete și corecte. Înregistrarea necesită o adresa de email validă. Utilizatorul poate sa aleagă o parolă personală care trebuie păstrată secretă și nu trebuie dezvăluită terților.
În cazul în care informațiile furnizate în timpul creării contului de Utilizator se modifică ulterior, Utilizatorul este obligat sa actualizeze prompt respectivele informații conținute în contul de Utilizator.
Fiecare Utilizator își poate crea un singur cont de Utilizator pe Imober.ro. Este interzisă înregistrarea simultană a mai mult de un cont de Utilizator. Nu se permite eludarea acestei prevederi. Contul de Utilizator nu este transferabil.
Societatea își rezervă dreptul de a șterge conturile de Utilizator care au fost inactive pentru o perioadă de 12 luni.
Societatea își rezervă dreptul de a șterge conturile de Utilizator a căror adresă de email nu a fost confirmată în interval de 30 de zile de la crearea contului. Confirmarea faptului ca adresa de email pe care a fost creat contul îți aparține se poate face accesând linkurile special introduse în emailurile prin care se anunță crearea contului și se cere confirmarea lui. Odată cu ștergerea contului, se va șterge și tot conținutul existent la acel moment în cont. Acest lucru poate însemna: informații personale, anunțuri salvate în cont, căutări salvate, anunțuri publicate pe site, anunțuri promovate, dar nu numai. Fără o adresă de email validă și confirmată contul nu poate funcționa la parametri optimi și în plus previne utilizarea adresei de email personale de către persoane neautorizate.
Societatea nu este răspunzatoare pentru informațiile eronate introduse de utilizatori, pentru lipsa capacității depline de a încheia acte juridice și, în general, pentru orice informație introdusă de Utilizator și care nu corespunde realității.

4. Publicarea anunțurilor

Un Utilizator poate plasa anunțuri, în mod gratuit, în sectiunea publică a Imober.ro doar dacă este înregistrat. O întrebuințare abuzivă, în special prin utilizarea de multiple conturi de Utilizator, dă Societății dreptul de a șterge listările și de a rezilia contractul de utilizare în mod excepțional.
Modificările aduse conținutului unui anunț sunt gratuite și pot fi efectuate ori câte ori este nevoie. Nu este permisă modificarea câmpurilor care definesc în mod unic anunțul. Aceste câmpuri sunt evidențiate printr-un icon specific care indică blocarea câmpului.
Perioada de valabilitate a unui anunț este de 30 de zile din momentul publicării. Un utilizator poate publica gratuit un număr nelimitat de anunțuri.
Un anunț poate fi oricând șters (dacă a expirat sau nu a fost niciodată activat) sau oprit de la afișare de către Utilizator. În cazul în care un anunț promovat este șters de Utilizator, nu se acordă nicio rambursare a sumei deja plătite. În cazul în care un anunț este dezactivat, el nu se va mai afișa pe Site.
Utilizatorul are obligația de a publica un anunț imobiliar numai în secțiunea prevăzută pentru acel tip de proprietate (apartamente, case, spații, terenuri; închirieri sau vânzări).
Utilizatorii au obligația de a furniza informații complete și corecte în ceea ce privește proprietatea publicată (în special privind prețul și suprafețele). Este interzisă introducerea informațiilor incorecte sau care generează confuzie (ex: pret: 1 EUR, suprafața: 1 mp, etc). Prețul este obligatoriu de completat.
În timpul procesului de publicare, Utilizatorul trebuie să completeze câmpurile obligatorii, iar în măsura în care cunoaște informațiile suplimentare cerute prin formularul de introducere să completeze cât mai explicit aceste câmpuri.
Nu este permisă publicitatea pentru mai mult de o proprietate pe anunț.
Nu se admit anunțuri succesive cu același conținut (anunțuri duplicat).
Anunțurile pot fi ilustrate cu fotografii. Utilizatorul se obligă să publice în bazele de date ale Imober.ro numai acele fotografii pe care este autorizat să le utilizeze fără restricții și care nu sunt grevate de drepturi ale unor terți - în special de drepturi de proprietate intelectuală ale unor terți. Fotografiile utilizate nu trebuie să inducă în eroare și trebuie să reflecte starea actuală a proprietatii oferite în anunț. Introducerea de imagini poate reprezenta un factor determinant în procesul de vânzare/închiriere.
Este interzisă folosirea de imagini care nu au legătură cu proprietatea. Este interzisă folosirea de imagini care prezintă însemne (watermark, siglă, denumire sau altele) ale altor site-uri imobiliare concurente (Aici nu sunt incluse site-urile agențiilor care au conturi pe Imober.ro);
Este interzisă introducerea unei imagini de mai multe ori (imagini duplicat).
Anunțul nu poate încalca prevederile legale sau bunele moravuri prin formulare, conținut, prezentare vizuală sau scopul urmărit. Este interzisă publicarea de anunțuri discriminatorii pe criteriul rasei, naționalității, limbii, religiei, sexului sau orientarii sexuale, etniei, categoriei sociale, convingerilor, vârstei, dizabitităților, bolilor cronice necontagioase, infectării HIV, aparteneței la o categorie defavorizată sau oricăror alte situații asimilabile.
Nu este permisă într-un anunț includerea de legături spre pagini web externe sau spre alte surse externe de informații. Legăturile în acest sens se referă și la pagini web neactivate (URL-uri) și părți ale acestora.
În plus, nu este permisă includerea în anunțuri a așa-numitelor numere ale liniilor telefonice (servicii cu valoare adaugată), care, atunci când sunt apelate, au drept rezultat taxe telefonice mai ridicate pentru apelanți.
Nu se admit anunțuri cu continut ilegal, imoral, sau care nu au legatură cu tematica site-ului.
Nu se admit cuvinte obscene sau orice anunțuri care ar putea leza interesele sau imaginea unei persoane fizice/juridice.
Este interzisă folosirea adreselor de e-mail din paginile acestui site pentru trimiterea SPAM.
Este interzis abuzul de orice fel cu privire la serviciul oferit.
Anunțurile care contravin celor de mai sus nu vor fi publicate/vor fi șterse din baza de date accesibilă celorlalți Utilizatori.

5. Promovarea anunțurilor (contra cost)

Utilizatorii au posibilitatea de a promova anunțuri pe Imober.ro. În acest scop Site-ul pune la dispoziție 2 metode de plată:
- promovarea anunțului cu ajutorul creditelor;
- promovarea anunțului cu plata prin card bancar;

Utilizatorii au posibilitatea încărcării cu credit a contului de Utilizator din Imober.ro echivalentul valorii în Euro plătite de Utilizator, la care se pot adăuga bonusuri suplimentare. Un Utilizator poate folosi acest credit pentru "Promovarea Standard" a anunțurilor active și pentru "Promovarea Crește în Top", în conformitate cu Termenii și Condițiile și nu poate fi returnat Utilizatorilor sub forma de bani. Situația creditului poate fi consultată oricând din secțiunea "Creditele mele" din Contul meu.
Contul Utilizatorului va fi încărcat cu numărul de credite achiziționat în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnic, după confirmarea plății. În cazul în care un pachet de credite, pentru care un Utilizator a achitat, nu poate fi încărcat pe Site în 24 de ore după confirmarea plății, din cauza unor motive tehnice sau oricare alte motive neprevăzute, suma plătită pentru achiziția pachetului de credite nu se rambursează, ci va fi încarcată de moderatorii Site-ului în contul Utilizatorului de pe Imober.ro, plus un bonus suplimentar exprimat în credite.
Termenul de valabilitate a creditului este nelimitat atât timp cât contul Utilizatorului este activ.

5.1. Promovarea Standard.
Acest tip de promovare constă în:
- Afișarea anunțului în topul listei în cadrul categoriei în care a fost adăugat
- Evidențierea anunțului cu eticheta Promovat
- Moderare cu prioritate față de anunțurile adăugate la nivel gratuit
Un Utilizator poate alege să își promoveze contra cost unul sau mai multe anunțuri. Pentru a fi promovate, anunțurile trebuie să fie publicate pe Site.
Anunțul poate fi promovat pentru o perioadă de 7, 14 sau 30 de zile calendaristice.
În cazul în care proprietatea imobiliară descrisă în cadrul anunțului a fost vândută sau închiriată, zilele rămase nu se reportează și nu pot fi utilizate pentru promovarea unui alt anunț. Asemănător, în cazul în care dezactivezi un anunț pentru care ai ales un pachet de promovare, zilele rămase nu se reportează și nu pot fi utilizate pentru promovarea unui alt anunț.
În cazul în care un anunț deja afișat pe Site este modificat și promovat în același timp, anunțul va fi afișat ca Promovat imediat, dar modificările vor fi verificate de moderatorii Imober.ro. Dacă modificările aduse nu vor fi aprobate de moderatorii Site-ului deoarece nu respectă Termenii și Condițiile, anunțul va rămâne afișat ca Promovat, dar va publicat pe Site în forma în care a fost acceptat anterior modificării. Suma plătită pentru promovarea acestuia nu va fi restituită și nici nu va fi încărcată în contul Imober.ro, întrucât a fost deja folosită pentru promovarea acelui anunț.
Anunțurile pentru care un Utilizator a achiziționat un pachet de promovare vor fi afișate pe Imober.ro în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnic. În cazul în care un anunț, pentru care un Utilizator a achitat un pachet de promovare, nu poate fi afișat pe Site în 24 de ore după confirmarea plății și moderare, din cauza unor motive tehnice sau oricare alte motive neprevăzute, suma plătită pentru promovare nu se rambursează ci va fi încarcată în contul Imober.ro. De asemenea, dacă un anunț, pentru care un Utilizator a achiziționat un pachet de promovare, nu este afișat corespunzător pe Imober.ro din cauza unor motive tehnice, suma platită de către utilizator nu va fi rambursată, ci va fi încărcată în contul Imober.ro, sau vom ajusta perioada de promovare corespunzător cu situația neprevăzută apărută, astfel încât să nu existe inadvertențe între serviciul plătit și durata de afișare a anunțului promovat.

5.2. Promovarea Crește în top.
Acest tip de promovare se aplică doar anunțurilor promovate cu opțiunea "Promovare Standard" și constă în:
Afișarea anunțului în topul listei de rezultate, în cadrul categoriei în care a fost adăugat, în funcție de numărul de credite alocat și descrescător în funcție de data publicării sau data actualizării acestuia.
Anunțurile pentru care un Utilizator a alocat credite pentru promovarea "Crește în Top" vor fi afișate imediat pe poziții superioare în cadrul categoriei din care face parte pe Imober.ro.
Termenul de valabilitate al numărului de credite alocat pentru promovarea "Crește în Top" este echivalent cu perioada aleasă pentru "Promovarea Standard". Dacă termenul "Promovării Standard" expiră atunci și numărul de credite alocat pentru promovarea "Crește în Top" își pierde valabilitatea.
Odată alocat un anumit număr de credite unui anunț, numărul nu poate fi diminuat, dar poate fi majorat, oricând.
Creditele utilizate pentru promovare nu se reportează în nicio situație.

Exemplu: Promovarea unui anunț pe site-ul Imober.ro pentru o perioadă de 7 zile, costă 2 euro la plata prin credit și 3 euro la plata prin card. În urma achiziționării acestui pachet de promovare, Utilizatorul are următoarele beneficii în plus, față de un anunț publicat în aceeași categorie, dar la nivel gratuit: afișare în top timp de 7 zile, eticheta "Promovat" și prioritate la moderare.
Dacă se dorește ca anunțul să urce într-o poziție superioară față de celelalte anuțuri promovate din categoria sa, atunci se pot aloca credite suplimentare anunțului, operațiune denumită "Crește în Top". Cu cât numărul de credite alocat unui anunț promovat este mai mare cu atât clasarea acestuia în topul listei va fi superioară.

Pentru detalii despre plățile pe Site, verificați prevederile expuse în Sectiunea 7 - Plăți pe imober.ro

6. Răspunderea pentru conținutul anunțurilor

Utilizatorul este singurul responsabil pentru conținutul anunțurilor.
Societatea nu verifică anunțurile în ceea ce privește corectitudinea sau caracterul complet.
Societatea nu garantează pentru corectitudinea sau caracterul complet al anunțurilor.
Societea exclude orice garanție și răspundere pentru conformitatea anunțurilor cu prevederile legale.
Societea exclude în special orice garanție sau răspundere care derivă din faptul că contractele de vânzare-cumpărare negociate sau încheiate pe baza anunțurilor publicate pe Imober.ro nu sunt valabile în conformitate cu legislația aplicabilă, sau au drept rezultat dezavantaje juridice sau economice pentru una sau ambele părți ale contractului de vânzare-cumpărare.

7. Plăți pe imober.ro

7.1. Plata prin card
a) Cum se realizează plata:
Aceste tipuri de plăți se efectuează prin partenerul nostru NETOPIA Payments. Toate detaliile legate de modul în care se desfasoară procesul de plată le găsiți aici: https://netopia-payments.com/contact-suport/.
b) Denunțare unilaterală
În caz de denunțare unilaterală din partea Clientului, Societatea este cea care va avea obligația de a verifica îndeplinirea condițiilor denunțării, precum și de a verifica îndeplinirea condițiilor de rambursare a prețului plătit către Utilizator.
c) Păstrarea datelor
Toate informațiile și documentele legate de tranzacții vor fi păstrate de către Fix Media Concept SRL. pe o perioadă de minim 12 luni de la data efectuării lor. Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv pe serverele băncii procesatoare. Imober.ro nu solicită și nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.
d) Comisioane, Taxe, Plăți
Nu este perceput nici un comision suplimentar pentru tranzacții. Indiferent de valuta pe care o aveți în cont, tranzacțiile se fac în lei, la cursul de schimb al băncii dumneavoastră din ziua plății, chiar pentru achitarea serviciilor al căror preț este exprimat în valută (în EUR). Prețul serviciului este stipulat in Euro pe Imober.ro, dar în momentul efectuării tranzacției veți fi informat cu privire la suma de bani în lei - care vă va fi retrasă de pe card. Pentru detalii legate de promovarea anunțului în site puteți trimite un e-mail la adresa suport@imober.ro, iar pentru detalii legate de operațiunile cu card și procesarea plății puteți contacta direct partenerul nostru, NETOPIA Payments.
7.2. Generarea facturilor fiscale pentru persoane fizice și juridice
Societatea emite factură fiscală tuturor persoanelor fizice și juridice, automat, în ziua urmatoare confirmării plății efectuate.
În emailul primit de Utilizator, în care se confirmă promovarea anunțului pe Imober.ro, sunt menționate datele persoanei fizice sau juridice, conform cărora se va emite factura fiscală. Utilizatorul are posibilitatea modificării acestor date, dacă nu sunt complete sau sunt incorecte, atât din contul lui de pe imober.ro, cât și direct din acel email, dar doar în intervalul a 24 de ore de la primirea emailului. După expirarea celor 24 de ore în care utilizatorul poate modifica datele salvate pentru emiterea facturii fiscale, se va emite factura propriu-zisă în format electronic și va fi disponibilă în contul utilizatorului pentru salvare/tipărire, în Secțiunea "Facturile mele" din Contul meu.
Ulterior emiterii facturii fiscale, nu mai sunt acceptate solicitări de modificare/stornare a facturii emise.

8. Politica de livrare a serviciilor

Site-ul pune la dispoziția Utilizatorilor următoarele servicii:
8.1. Publicare, editare, actualizare, ștergere a anunțurilor imobiliare (gratuit);
8.2. Promovare Standard a anunțurilor imobiliare (contra cost);
8.3. Încărcare a contului cu credite publicitare (contra cost);
8.4. Promovare Crește în top (contra cost);
8.5. Servicii de publicitate (contra cost).

8.1. Publicare, editare, actualizare, ștergere a anunțurilor imobiliare (gratuit).
Informațiile despre acest serviciu sunt disponibile la Secțiunea 4. Pentru ca Utilizatorul să poate beneficia de acest serviciu este obligatorie înregistratrea gratuită a unui cont - vezi detalii la Secțiunea 3.
În urma completării formularului de publicare sau editare a anunțului acesta va fi supus moderării și poate fi identificat de către Utilizator la Secțiunea "Anunțuri în moderare". Anunțul sau modificările acestuia vor deveni publice pe Imober.ro în maximum 60 minute (timp alocat moderării), în timpului programului de lucru (luni - duminică între orele: 9:00 - 19:00), dacă respectă Termenii și Condițiile Site-ului.

8.2. Promovare Standard a anunțurilor imobiliare (contra cost).
Serviciul "Promovare Standard" a anunțurilor este contra cost. Pentru a beneficia de acest serviciu Utilizatorul are la dispoziție 2 metode:
a) alocarea de credite publicitare - vezi paragraful 8.3. Dacă se folosește această metodă, anunțul devine "promovat" instant.
b) achitarea cu cardul a tarifului specificat în funcție de peroada aleasă pentru promovare: 7, 14 sau 30 de zile. Dacă se folosește această metodă, anunțul devine "promovat" în maximum 30 minute de la efectuarea plății.

8.3. Încărcare a contului cu credite publicitare (contra cost).
Serviciul "Încărcare credite" este contra cost. Pentru a beneficia de acest serviciu Utilizatorul are la dispoziție mai multe pachete de credite. Achiziționare unui pachet de credite se poate face prin plata cu cardul. Numărul de credite aferent pachetului de credite va fi alocat în contul Utilizatorului în maximum 30 minute de la efectuarea plății. Creditele pot fi utilizate pentru "Promovarea Standard" a unui anunț dar și pentru utilizarea funcției "Crește în top" a anunțului. Termenul de valabilitate al creditelor este nelimitat, atât timp cât contul Utilizatorului este activ.

8.4. Promovare Crește în top (contra cost).
Serviciul "Crește în top" este contra cost. Pentru a beneficia de acest serviciu Utilizatorul trebuie să dețină în cont credite publicitare.
Pentru a putea atribui unui anunț promovarea "Crește în Top", anunțul trebuie să beneficieze mai întâi de Promovare Standard. În funcție de numărul de credite alocat, anunțul promovat "Crește în Top" se va afișa, instant, pe poziții superioare în cadrul categoriei din care face parte pe Imober.ro.
Termenul de valabilitate al numărului de credite alocat pentru promovarea "Crește în Top" este echivalent cu perioada aleasă pentru "Promovarea Standard". Dacă termenul "Promovării Standard" expiră atunci și numărul de credite alocat pentru promovarea "Crește în Top" își pierde valabilitatea.
Odată alocat un anumit număr de credite unui anunț, numărul nu poate fi diminuat, dar poate fi majorat, oricând.

8.5. Servicii de publicitate (contra cost).
Serviciile de publicitate (Reclame) pot fi achizionate pe Imober.ro în urma semnării unui contract de publicitate. Pentru acest serviciu vă invităm să ne contactați la publicitate@imober.ro

9. Politica de anulare a serviciilor

9.1. Publicare, editare, actualizare, ștergere a anunțurilor imobiliare (gratuit).
Anularea acestui serviciu se realizează prin ștergerea anunțului de către Utilizator. Prima etapă o reprezintă dezactivarea anunțului din "Contul meu" secțiunea "Anunțurile mele". Apoi în cadrul secțiunii "Anunțuri dezactivate" se poate accesa butonul "Șterge definitiv" pentru a șterge anunțul instant.
Atenție: Odată accesat butonul "Șterge definitiv" toate datele în legătură cu anunțul respectiv nu vor mai putea fi recuperate.

9.2. Promovare Standard a anunțurilor imobiliare (contra cost).
Anularea acestui serviciu se realizează prin ștergerea anunțului de către Utilizator. Vezi detalii la pragraful 9.1.
În cazul în care anulezi acest serviciu înainte de expirarea termenului pentru promovare, zilele rămase nu se reportează și nu pot fi utilizate pentru promovarea unui alt anunț. Suma plătită pentru promovarea acestuia nu va fi restituită și nici nu va fi încărcată în contul Imober.ro, întrucât a fost deja folosită pentru promovarea acelui anunț.

9.3. Încărcare a contului cu credite publicitare (contra cost).
Creditele pot fi utilizate pentru "Promovare Standard" și Promovare "Crește în top". Acest serviciu odată activat nu se poate anula. Creditele neutilizate vor rămâne în contul tău și vor fi valabile un timp nelimitat, atât timp cât contul este activ.

9.4. Promovare Crește în top (contra cost);
Anularea acestui serviciu se realizează prin ștergerea anunțului de către Utilizator. Vezi detalii la pragraful 9.1.
În cazul în care anulezi acest serviciu înainte de expirarea termenului pentru promovare, zilele rămase nu se reportează și nu pot fi utilizate pentru promovarea unui alt anunț. Numărul total de credite folosite pentru promovarea "Crește în top" a unui anunț nu se reportează în nicio situație.

9.5. Servicii de publicitate (contra cost).
Condițiile de anunlare a serviciului de publicitate (Reclame) vor fi stipulate în contractul de publicitate.

10. Ștergerea anunțurilor, restricționare, denunțare unilaterală și alte măsuri

Societatea poate lua urmatoarele măsuri dacă există suficiente indicii că un Utilizator a încălcat prevederile legale, drepturile terților sau Termenii și Condițiile sau dacă Societatea deține orice alt interes legitim:
- ștergerea anunțurilor sau altor conținuturi publicate pe Imober.ro;
- întârzierea anunțurilor sau altor conținuturi publicate pe Imober.ro;
- emiterea de avertismente către Utilizatori;
- limitarea sau restricționarea (termporară sau permanentă) a utilizării sau a accesului la Imober.ro.
Societatea poate șterge anunțurile dacă acestea încalcă Termenii și Condițiile (în special a prevederilor expuse în Sectiunea 4), drepturile unor terți prin conținutul sau prin modul lor de prezentare, sau orice prevederi legale aplicabile.
Societatea poate restrictiona în mod final și definitiv accesul unui Utilizator la Imober.ro, dacă acesta a încălcat ăn mod repetat Termenii și Condițiile (pentru utilizarea secțiunii publice) sau dacă a făcut acest lucru în circumstanțe deosebit de grave, sau dacă există alte motive importante.
Atunci când accesul unui Utilizator este restricționat, acesta nu mai poate utiliza pagina Imober.ro și nu mai poate înregistra un nou cont de Utilizator.
Utilizatorii pot oricând denunța unilateral contractul de utilizare. În acest scop, Utilizatorul are posibilitatea de a șterge contul său, oricând la Secțiunea "Setări cont" din Contul meu.
Societatea poate denunța unilateral contractul de utilizare oricând, cu un preaviz de denunțare unilaterală de 15 zile. Dreptul de restricționare a accesului rămâne neafectat.

11. Modificări sau completări la Termeni și Condiții

Societatea are dreptul de a modifica Termenii și Condițiile pentru utilizarea secțiunii publice oricând, fără dezvăluirea motivelor. Noile Termeni și Condiții vor fi comunicate Utilizatorului înainte de publicarea sau de prelungirea valabilității unui anunț. Un Utilizator trebuie să accepte noile Termeni și Condiții pentru publicarea anunțurilor noi sau prelungirea valabilității anunțurilor existente.

12. Clauza de exonerare de răspundere

Utilizatorul eliberează Imober.ro de orice pretenții ale unor terți împotriva Imober.ro datorită încălcării drepturilor lor de către anunțul utilizatorului sau de către orice altă utilizare a Site-ului de către utilizator. Prin aceasta, utilizatorul își asumă ți obligația de suportare a cheltuielilor necesare pentru apărarea drepturilor Imober.ro, inclusiv orice taxe judiciare și legale. Această regulă nu se aplică dacă și în măsura în care utilizatorul nu este responsabil pentru încălcarea drepturilor.

13. Garanția

În cazuri de forță majoră, Societatea va fi eliberată de obligația sa de executare. Vor fi considerate forță majoră toate evenimentele neprevăzute, precum și acele evenimente pentru ale caror efecte legate de executarea contractului nu este responsabilă niciuna dintre părți. Astfel de evenimente vor include în special măsuri legale în situații de grevă, de asemenea și atunci când survin în cadrul unor companii terțe, măsuri oficiale luate de autorități, defecțiunea rețelelor de comunicații și a portalurilor altor furnizori, perturbări privitoare la operatorii de rețea și alte defecțiuni, de asemenea în cazul în care astfel de evenimente survin la nivel de subcontractanți, sub-furnizori și subcontractanții acestora, sau de operatori ai procesoarelor de date subnodale. Nu va rezulta nicio pretenție pentru Utilizatori pentru defecțiuni pentru care Societatea nu este responsabilă.

14. Limitarea răspunderii

Cu excepția încălcării obligațiilor contractuale esențiale, Societatea va fi raspunzatoare pentru daune față de comercianți numai dacă și în măsura în care Societatea a acționat cu intenție sau din culpă gravă. În cazul încălcării obligațiilor contractuale esențiale, Societatea va fi răspunzătoare pentru orice conduită culpabilă al reprezentanților săi legali, al directorilor executivi sau al altor persoane angajate de Imober.ro în vederea executării obligațiilor sale.
Fata de consumatori, Societatea va fi tinut raspunzatoare numai pentru actiuni savarsite cu intentie sau din culpa grava. Cu toate acestea, in cazul incalcarii obligatiilor contractuale esentiale, al intarzierii indeplinirii obligatiilor unui debitor sau in cazul in care Societatea este responsabila pentru imposibilitatea de executare a obligatiilor contractuale, Societatea va fi raspunzatoare pentru orice conduita culpabila a reprezentantilor sai legali, al directorilor executivi sau al altor persoane angajate de Societate in vederea executarii obligatiilor sale.
Cu exceptia conduitei intentionate sau a culpei grave a reprezentantilor sai legali, a directorilor executivi sau altor persoane angajate de Imober.ro in executarea obligatiilor sale, raspunderea Imober.ro va fi limitata cantitativ la daunele tipice previzibile in momentul incheierii contractului.
O raspundere pentru compensarea unei daune indirecte, in special pentru castigul nerealizat, va fi acordata numai in cazul conduitei intentionate sau a culpei grave a reprezentantilor sai legali, a directorilor executivi sau altor persoane angajate de Imober.ro in vederea executarii obligatiilor sale.
Excluderile si limitarile de raspundere de mai sus fata de comercianti sau consumatori nu vor fi aplicabile nici in cazul garantiilor specifice acordate de Societate, nici in cazul daunelor rezultate din atingeri aduse vietii sau sanatatii sau al incalcarii prevederilor legale obligatorii.

15. Dreptul de autor și drepturile de utilizare

Toate datele, informațiile, siglele companiilor, textele, programele și imaginile anunțurilor publicate pe Imober.ro vor fi supuse legilor dreptului de autor. Modificarea, prelucrarea ulterioară și utilizarea de către terți în orice fel de medii nu sunt permise. Drepturile Utilizatorilor rămân neafectate de prezenta. Aceștia pot continua să dispună în mod liber de datele și informațiile proprii.

16. Legea aplicabilă și jurisdicție

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce aceste Termeni si Condiții vor fi interpretate și guvernate de legislația aplicabilă în România. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața instanțelor românești.

Descoperă cele mai noi anunțuri imobiliare de vânzare sau de închiriat din București, Cluj, Iași, Timișoara, Brașov, Sibiu. Pentru ca în final să te bucuri de o experiență plăcută în alegerea casei tale.